Sot më datë 13.07.2020 Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari zhvilloi takim me drejtorin juridik të Bashkisë Kamëz z.Sokol Dine.
July 15, 2020
Sot më datë 28.07.2020, Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari zhvilloi nje diskutim me përgjegjësin e sektorit juridik në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në Kryeministri z.Parid Sinella.
July 29, 2020

Sot më datë 15.07.2020, Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim në kuadër të udhëzimit 310 datë 01.04.2019 i Ministrit të Brendshme “Për marrjen e masave ndaj subjekteve që gjenerojnë zhurmë tej normave të lejuara në qendrat urbane dhe në zonat turistike e bregdetare”.

Sot më datë 15.07.2020, Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim në kuadër të udhëzimit 310 datë 01.04.2019 i Ministrit të Brendshme “Për marrjen e masave ndaj subjekteve që gjenerojnë zhurmë tej normave të lejuara në qendrat urbane dhe në zonat turistike e bregdetare”. Në këtë takim ishin të pranishme inspektoret Arta Ago nga Instituti i Shëndetit Publik, Alba Bozaiti nga sektori i Inspektimit të Mjedisit IKMT si dhe Haxhire Kasaj nga Drejtoria Rajonale Operatorit Shëndetësor Tiranë. Znj. Jahollari theksoi se kërkohet forcim i bashkëpunimit ndërinstitucional për marrjen e masave në terren në ato subjekte të cilët nuk respektojnë zbatimin e ligjit.

Comments are closed.