Sot, më datë 18.02.2019, u zhvillua takimi midis Prefektit të Qarkut Tiranë, znj. Jahollari dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve, z. Arben Skënderi
February 18, 2019
Sot, më datë 21.02.2019, u zhvillua takim me Drejtorin Arsimor Tiranë, z. Redi Dengeri
February 21, 2019

Sot, më datë 20.02.2019, u zhvillua takimi me Drejtoreshën Rajonale të AKU zj. Merita Mecalla

Sot, më datë 20.02.2019, u zhvillua takimi me Drejtoreshën Rajonale të AKU zj. Merita Mecalla. Tematikat kryesore të këtij takimi ishin problemet e bashkëpunimit ndërinstitucional për sigurinë ushqimore.

Comments are closed.