Sot më datë 28.07.2020, Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari zhvilloi nje diskutim me përgjegjësin e sektorit juridik në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në Kryeministri z.Parid Sinella.
July 29, 2020
Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari priti në takim drejtoreshën e zyres Agjencisë Burimeve Ujore Ishëm-Erzen-Mat znj.Anastasi Meçe
August 6, 2020

Sot më datë 29.07.2020, Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari priti në takim Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural z.Enea Hoti dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural z.Irfan Tarelli.

Sot më datë 29.07.2020, Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari priti në takim Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural z.Enea Hoti dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural z.Irfan Tarelli. Në këtë takim u diskutua për probleme të zbatimit ligjor për dorëzimin e aseteve të ujitjes e kullimit nga Ministria e Bujqësisë tek Bashkia Tiranë. Gjithashtu znj.Jahollari ngriti çështjen për përparësinë e forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe me pushtetin vendor për marrjen e masave konkrete për koordinimin e punës për të përballuar sezonin e emergjencave të mundshme verore.

Comments are closed.