Më datë 11.12.2018 , u organizua takim në lidhje me Komitetin e Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura për Qarkun e Tiranës dhe përpilimin e rregullores së këtij komiteti
December 11, 2018
Më datë 12.12.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari, ishte pjesë e panelit drejtues të prezantimit të projektit HELVETAS “BASHKI TË FORTA”
December 12, 2018

Sot, në datën 11.12.2018, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me përfaqësues të Ministrisë së Brendshme

Sot në datën 11.12.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me përfaqësues të Ministrisë së Brendshme në lidhje me VKM nr.497 “Për Kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për Prefektin e Qarkut të Tiranës dhe administratën e tij, të Godinës Qendrore të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar”.

Comments are closed.