Përfaqësues të administratës së Prefektit Tiranë morën pjesë në takimin e organizuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë mbi draftin përfundimtar të Master Planit të Mbetjeve të Ngurta
July 5, 2018
Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari mori pjesë në demostrimin e Forcave Ajrore, për fikjen e zjarrit nga ajri me helikopter
July 6, 2018

Sot në institucionin e Prefektit Të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja në lidhje me sigurinë e Digave

Më datë 06.07.2018 në institucionin e Prefektit Të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja në lidhje me sigurinë e Digave. Qëllimi kryesor I kësaj mbledhje ishte informimi dhe trajnimi I stafit të bashkive për gjëndjen dhe rrezikshmërinë e Digave. Mbledhja u kryesua nga Kryetari Komitetit të Digave të Mëdha z. Maks Muci.

Comments are closed.