Sot Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Zj. Majlinda Bozgo e sekretariatit teknik të tokave
July 2, 2018
Përfaqësues të administratës së Prefektit Tiranë morën pjesë në takimin e organizuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë mbi draftin përfundimtar të Master Planit të Mbetjeve të Ngurta
July 5, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim me z. Mitat Shima, drejtori i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale Tiranë

Sot më datë 03.07.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim me z. Mitat Shima, drejtori i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale Tiranë. U diskutua për koordinimin e punëve e bashkërendim, sidomos për situatat e emergjencave civile në Qarkun e Tiranës.

Comments are closed.