Sot Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen me Komisionin Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë
June 29, 2018
Prefekti Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim me z. Mitat Shima, drejtori i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale Tiranë
July 3, 2018

Sot Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Zj. Majlinda Bozgo e sekretariatit teknik të tokave

Takim me Zj. Majlinda Bozgo e sekretariatit teknik të tokave. U diskutuan problematikat dhe ecuria e komisionit vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë. Brenda muajit korrik do zhvillojmë mbledhje të zgjeruar të këtij komisioni me sekretariatin teknik të tokave dhe Zv. Kryeministren

Comments are closed.