MONITORIMI I TRAJNIMIT “ME SHKOLLAT ​​PËR KOMUNITETE MË TË SIGURTA”
January 12, 2018
Takim në Këshillin e Qarkut Tiranë me z.Aldrin Dalipi
January 17, 2018

Takim në Institucionin e Prefektit të Qarkut Durrës me të gjithë Prefektet

U diskutua për probleme të strukturës dhe të zbatimit të ligjit nga ana e  të gjithë strukturave në Qark. Morën pjesë Këshilltari i Kryeministrit z. Sandër Lleshi, Sekretarja e Përgjithshme e Ministrisë së Financës Gelardina Prodani dhe drejtore e Departamentit të Administratës Publike znj. Albana Koçiu.

Mori pjesë dhe Drejtore e Administrimit të Pushtetit Vendor në Ministrinë e Brendshme znj. Alma Mele.

Comments are closed.