Takim në Institucionin e Prefektit të Qarkut Durrës me të gjithë Prefektet
January 17, 2018
“PASTROJMË SHQIPËRINË QË DUAM”
January 25, 2018

Takim në Këshillin e Qarkut Tiranë me z.Aldrin Dalipi

Në takim u diskutuan bashkëpunimi dhe problematikat për Drejtorinë e KVVTP në Institucionin e Prefektit dhe Drejtorisë së DAMT në Këshillin e Qarkut Tiranë.

Comments are closed.