Sot më datë 05.12.2018 u zhvillua takim pranë zyrës qëndrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme
December 5, 2018
Sot më datë 7.12.2018, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Jahollari, zhvilloi takimin e përbashkët ndërinstitucional për sigurinë e digave të Liqenit Artificial të Tiranës, Ujëmbledhësit të Bovillës dhe Rezervuarit të Farkës
December 7, 2018

U zhvillua takimi në Ministrinë e Brendshme me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional

Sot më datë 06.12.2018 u zhvillua takimi në Ministrin e Brendshme me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, në funksion të realizimit të misionit të detyrave të Prefektit të Qarkut.

Comments are closed.