Sot më datë 09.09.2020, Prefekti I Qarkut Tiranë, Znj. Suzana Jahollari, në zbatim të Ligjit Nr. 107/2016, “Për Prefektin e Qarkut”; të Ligjit Nr. 45/2019, “Për Mbrojtjen Civile”, të Ligjit Nr. 152/2015, dhe në kuadër të parandalimit dhe përballimit të situatës së zjarreve, zhvilloi mbledhjen me drejtuesit e bashkive dhe përgjegjësit e emergjencave civile.

Sot më datë 09.09.2020,  Prefekti I Qarkut Tiranë, Znj. Suzana Jahollari,  në zbatim të Ligjit Nr. 107/2016, “Për Prefektin e Qarkut”; të Ligjit Nr. 45/2019, “Për

Read More »