Datë 18.04.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Ardit Bido Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave.
April 18, 2018
Vazhdon aksioni kombetar pastrojme Shqiperine qe duam ne plazhin e Spillese.
April 25, 2018

Aksioni “Pastrojmë Shqipërinë që Duam”

Për një Shqipëri më të pastër, më të shëndetshme dhe më turistike Qeveria Shqiptare inicioi aksionin “Pastrojmë Shqipërinë që Duam”. 

Në kuadër të kësaj nisme, Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, në datë 01.02.2018 u kujdes të zhvillonte mbledhjen e përbashkët midis Z. Blendi Klosi, Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, përfaqësuesve të Pushtetit Vendor dhe aktorëve të Institucioneve qëndrore me rol në fushën e turizmit. Në takim Z. Klosi pasqyroi për të pranishmit qëllimin dhe periudhën e realizimit të kësaj nisme. 

Stafi i Institucioni të Prefektit të Qarkut Tiranë bëri verifikimin dhe evidentimin e disa hotspoteve më sensitive, me problematika shqetësuese për shëndetin dhe imazhin turistik të territorit. Nisur nga situata e konstatuar e ndotjes, kryesisht të shtretërve të lumenjve, Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen me strukturat e pesë Bashkive të Qarkut si dhe Institucionet e tjera në nivel vendor për të bërë rikonjuksionin në terren. 

Periudha kohore për realizimin e kësaj nisme nga ana e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit u la data 16-22 Prill 2018 si “Java e Tokës”. Institucionit të Prefekti ju dha rol drejtues dhe koordinues për aksionin, ndërkohë struktura mbështetëse u caktuan Forcat e Armatosura, Pushteti Vendor, Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Drejtoria Rajonale e Ujitjes dhe Kullimit, si dhe çdo subjekt tjetër me impakt në fushën e turizmit dhe mjedisit. Mbas disa takimeve të iniciuara nga Znj.Jahollari, Prefekti i Qarkut Tiranë me strukturat e përcaktuara për aksionin e lart përmëndur u përpilua një plan i detajuar veprimi. 

Sipas grafikut të paracaktuar u kryen punime në 14 segmente lumore si: Ura e Brarit; Ura e Laknasit; Ura e Limuthit; Ura e Mëzezit; Dogana (Bashkia Vorë); Ura Vila Aeroport; Ura Damjan (Arbanë); Ura e Beshirit (Lmi Erzen); Ura Lundrës (Vishaj); Ura e Gjolës; përgjatë grykëderdhjes së Lumit Shkumbin (Boshtovë); përgjatë Lumit Shkumbin; Ura e Babrroit dhe përgjatë Lumit Tiranë.

Fal një pune të përgjegjshme nga gjithë pjesmarrësit në këtë aksion, u bë një administrim i infrastrukturës së vënë në dispozicion, ku konkretisht ishin: 393 forca njerëzore, prej të cilave 100 ushtarë nga Forcat e Armatosura, 235 punonjës nga Bashkitë e Qarkut Tiranë, 15 punonjës nga Biznesi Privat, 25 punonjës nga Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave dhe 18 punonjës nga Administrata e Prefektit të Qarkut Tiranë. 

Logjistika në mjete ishte gjithsej 41 mjete, prej të cilave 11 mjete nga Forcat e Armatosura, 26 nga Bashkitë e Qarkut, 1 nga Biznesi Privat dhe 3 mjet nga Drejtoria Rajonale e Ujitjes dhe Kullimit. 

Si rezultat i një pune 7-ditore u bë e mundur mbledhja, transportimi, dhe depozitimi në Landfillin e Sharrës e gjithsej 764 ton mbetje urbane. Ndërkohë janë zhvendosur dhe sistemuar reth 5000m 3 dhera në brigjet e urës “Vila Aeroport” dhe “Ura e Gjoles”. 

Aksioni i realizuar ishte shembulli më i mirë i përgjegjshmërisë qytetare dhe një bashkërendim i përkryer i Institucioneve të administratës shtetërore.

Comments are closed.