Në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës së Republikës së Shqipërisë , Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit, u organizua koncert recital i pianistes turke me famë botërore znj. Idil Biret
September 8, 2018
Takim pune me Rektoren e Universitetit Shtetëror Durrës zj. Kseanela Stavorovski dhe Prefektin e Qarkut Durrës
September 10, 2018

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë zhvilloi sot mbledhjen me përfaqësuesit e Bashkive nën juridiksionin e Qarkut Tiranë

Institucioni I Prefektit të Qarkut Tiranë si pjesë përbërëse e Grupit të Punës “Për monitorimin dhe mbështetjen e procesit të përfundimit të procedurave ligjore të kalimit të tokës në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore” zhvilloj sot më datë 10.09.2018 mbledhjen me përfaqësuesit e Bashkive nën juridiksionin e Qarkut Tiranë. U konstatuan problematika të ndryshme në lidhje me mos kthimin e përgjigjeve nga ZVRRP dhe Agjencia e Trajtimit Pronave, mungesa e bazës materiale e asaj njerëzore. Procesti I kalimit të tokës në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore do të përfundoj më 31.12.2018.

Comments are closed.