Prefektja e Qarkut Tirane mori pjesë në festën kombetare te Forcave të Armatosura të Republikës së Italisë
November 4, 2019
Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim me nënkryetarët e Bashkisë Kamëz dhe Bashkisë Kavajë.
November 12, 2019

Institucioni i Prefektit te Qarkut Tirane Tirane ne baze te Planit Kombetar te Pastrimit, nisi monitorimin e aksionit te pastrimit ne zonen e Ndroqit tek Ura e Mnik-ut.

Diten e sotme, Institucioni i Prefektit te Qarkut Tirane ne baze te Planit Kombetar te Pastrimit, nisi monitorimin e aksionit te pastrimit ne zonen e Ndroqit tek Ura e Mnik-ut. Nga Ndermarja numer 1(nje) e punetoreve te qytetit te Bashkise Tirane u pastruan 6(gjashte) pika pergjate ketij aksi dhe u larguan afersisht 35 m3 mbetje urbane dhe inerte.

Comments are closed.