LAVDI DËSHMORËVE TË ATDHEUT!
May 30, 2024
Konferenca e prezantimit të Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Radikalizmit dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm
June 17, 2024

Në konferencën e prezantimit të Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Radikalizmit dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.

Pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë është ngritur Komiteti Rajonal për Parandalimin e Radikalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm. Krijimi i këtij Komiteti është një hap për rritjen e koordinimit dhe bashkëpunimit midis të gjithë aktorëve përkatës, duke siguruar një përgjigje kohezive që synon të mbrojë komunitetin dhe për të mbështetur sigurinë kombëtare.

Gjatë mbledhjes u diskutuan rastet e identifikuara dhe problematikat e tyre.  Pjesëmarrësit u angazhuan në diskutime gjithëpërfshirëse mbi identifikimin e hershëm, ndërhyrjen dhe promovimin e praktikave gjithëpërfshirëse të angazhimit ndërinstitucional.

Comments are closed.