Takimi për krijimin e Grupeve të Punës
February 6, 2018
Ne date 09.02.2018 u mbajt takimi per aksionin e ujit me pjesmarrjen e pese Bashkive
February 9, 2018

Mbledhja e radhes e Keshillit te Basenit Ujor Ishem -Erzen

Ne date 07.02.2018 u zhv illua mbledhja e radhes e Keshillit te Basenit Ujor Ishem -Erzen, ne zbatim te ligjit 111/2012 dhe Vendimit nr 5 te Keshillit Kombetar te Ujit per menyren e veprimit te KBU. U zhvillua nen drejtimin e Prefektit zj.Suzana Jahollari, sipas rendit te dites se miratuar dhe ne prani te sekretariatit teknik te ujit.

Comments are closed.