Takimi i grupit vendor te punes per nderhyrjet dhe shfrytezimin e shtreterve te lumenjve.
February 4, 2018
Mbledhja e radhes e Keshillit te Basenit Ujor Ishem -Erzen
February 8, 2018

Takimi për krijimin e Grupeve të Punës

Në kuadër të nismës së Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit “Pastrojmë Shqipërinë që duam”, pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u zhvillua takimi për krijimin e dy grupeve të punës për evidentimin e Land-filleve në Bashkitë e Qarkut Tiranë.

Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësues të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, z.Edison Konomi, Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve në nivel vendor.

Në fjalën e rastit Znj. Jahollari, shprehu gadishmërin e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë për të luajtur rolin e tij në monitorimin dhe koordinimin e grupit të punës për kryerjen me sukses të këtij projekti.

Grupet e punës në përberjen e tyre do të kenë; Topograf, Inxhinjer Mjedisi, Inxhinjer Hidro, Inxhinjer Civil dhe Gjeolog.

Comments are closed.