Mbledhja e radhes e Keshillit te Basenit Ujor Ishem -Erzen
February 8, 2018
Monitorimi i situatës në zonën e Perroit të Limuthit
February 13, 2018

Ne date 09.02.2018 u mbajt takimi per aksionin e ujit me pjesmarrjen e pese Bashkive

Ne date 09.02.2018 u mbajt takimi per aksionin e ujit me pjesmarrjen e pese Bashkive, Policia Vendore, monitorues nga Agjensia Kombetare e Ujesjelles Kanalizimeve dhe perfaqesues te Prefektures Tirane. 
Nga prefekti zj. Jahollari u vu theksi te vazhdimi i aksionit te grupeve te punes ne terren per eleminimin e paligjshmerive ne lidhjet e ujit nga bizneset private dhe institucionet debitore. Ne takim u shkembye eksperienca dhe u vendosen detyra per fazen e forces ne aksionin e ujit.

Comments are closed.