Më datë 21.11.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takim me Drejtorin e ZVRPP Tiranë, z. Eljon Semanaj dhe Grupin e Punës “Toka Prioritet”
November 21, 2018
Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Jahollari, inspektoi masat e marra për përballimin e situatave të emergjencave për vjeshtë dhe dimër 2018-2019
November 22, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë, znj Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Drejtorin e DPN2 të Bashkisë Tiranë, z. Elton Kacidhja

Sot në datën 21.11.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Drejtorin e DPN2 të Bashkisë Tiranë, z. Elton Kacidhja.

Takimi  u zhvillua mbi gjendjen dhe masat e marra për kanalet kulluese, rezervuarët, digat, urat dhe rrugët rurale në Bashkinë e Tiranës.

Një rëndësi e veçantë ku u vendos dhe theksi i bisedës së këtij takimi ishte marrja e masave dhe rakordimi i forcave, mjeteve  dhe veprimeve të strukturave të bashkisë për përballimin e situatave të përmbytjeve në stinën e shirave të pritshëm.

Një ndër problematikat kryesore mbetet edhe kanali i derdhjes së Lanës.

Comments are closed.