Më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin për situatën e Digave të Tiranës.
March 29, 2018
Më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Xhelal Mziu Kryetari i Bashkisë Kamëz.
March 29, 2018

Më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Zela pronari i dy hidrocentraleve Murdar 1, Murdar 2

Sot më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Zela pronari i dy hidrocentraleve Murdar 1, Murdar 2 dhe Znj.Xhea Germajsi Drejtoresha Teknike e Ujësjellës Kanalizime Tiranë. U diskutua për mundësin e shfrytëzimit të ujit që derdhet nga këto hidrocentrale, nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë për të mundësuar furnizimin me ujë të popullatës në Tiranë.

Comments are closed.