Në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja me Administratorët e Njësive Administrative Prezë, Bërxullë, Paskuqan dhe Administratorët e Bashkive e Zyrave të Gjendjeve Civile Kamëz dhe Vorë
December 14, 2018
Në shenjë nderimi dhe kujtimi për punën dhe kontributin e dhënë nga dëshmori z.Kujtim Hysi, u organizua përurimi i një ndër rrugëve të qytetit të Tiranës e cila do të mbaj emrin e tij
December 19, 2018

Më datë 14.12.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari mori pjesë në Konferencën Kombëtare të Luftës kundër Trafikimit të Personave

Më datë 14.12.2018  Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari  mori  pjesë në Konferencën Kombëtare të Luftës kundër Trafikimit të Personave.  Pjesëmarrës në këtë  konferencë ishin Znj. Rovena Voda, Zëvendësministri i Brendshëm, Znj. Leyla Moses-Ones e ngarkuar me punë nga Ambasada e Sh.B.A-së, Z. Duncan  Norman, Ambasador i Mbretërisë së Bashkuar, Z. Robert Wilton ,Zëvendësambasador i Prezencës së OSBE-së. Gjatë takimit u diskutua mbi veprimtarinë e Koordinatorit  Kombëtar gjatë vitit dhe u bë prezantimi i Procedurave  Standarte të veprimit për mbrojtjen e viktimave  dhe viktimave të mundshme të trafikimit.Në fund të takimit u diskutua mbi përpjekjet e bëra për adresimin  dhe rritjen e identifikimit të rasteve potenciale të trafikimit, rolin e mekanizmave të mbrojtjes së fëmijëve dhe identifikimin proaktiv të viktimave të trafikimit.

Comments are closed.