“PASTROJMË SHQIPËRINË QË DUAM”
January 25, 2018
Takim me Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit.
January 30, 2018

Në datën 25.01.2018 u zhvillua mledhja me drejtues të STKKU

Në datën 25.01.2018 u zhvillua mledhja me drejtues të STKKU në ambientet e kësaj të fundit me grupin e punës të përbërë nga Prefekti i Qarkut Tiranë, ABU, IKMT, ISHU, ISHMP. Mbledhja kishte në rend të ditës Urdhërin e Kryeministrit dhe të Prefektit, si dhe relacionin e përgatitur nga grupet e mësipërme për ecurinë mbi verifikimet në terren të cilat kanë konstatuar gjithë subjektet që kanë impiante inertesh në brigjet e lumit Erzen. Në mbledhje u përmenden të gjitha vendimet e marra për menaxhimin dhe ruajtjen e shtretërve  të lumenjve nga keq menaxhimi dhe  shfrytezimin e inerteve, si dhe dhënies fund të aktiviteteve të jashtëligjshme të cilave i duhet thënë
STOP!
Lajmerimi i të gjithë subjekteve që kanë materiale stok zhavore të lumenjëve, marrjen e masave dhe largimin e tyre nga sheshet e impianteve që prodhojnë inerte me matëriale lumorë. Në të kundërt do kalohet në sekuestrim të tyre, si dhe impianteve që meren me prodhimin e tyre.

Comments are closed.