Sot, më datë 28.02.2019, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Konsullin e Përgjithshëm të Kosovës, z. Halim Krasniqi
February 28, 2019
TAKIMI RAJONAL NË NIVEL QARKU, PËR SENSIBILIZIMIN E KOMUNITETIT PËR PARANDALIMIN E KULTIVIMIT TË BIMËVE NARKOTIKE PËR VITIN 2019
March 4, 2019

Në vijim të fushatës kombëtare “Krijo oksigjenin tënd”, aksioni i ditës së sotme u përqëndrua në Allgjat, Njësia Administrative Vaqarr, Bashkia Tiranë

Në vijim të fushatës kombëtare “Krijo oksigjenin tënd”, aksioni i ditës së sotme u përqëndrua në Allgjat, Njësia Administrative Vaqarr, Bashkia Tiranë. Prezent në këtë aktivitet ishin administratat e këtyre institucioneve:

Prefekti Qarkut Tiranë                                                                                                                    Autoriteti Kombëtar Ushqimor                                                                                                        Inspektoriati Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave                                                                                      Agjencia Rajonale Ekstenciont Bujqësor                                                                                                    Agjencia e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve                                                            Dogana Tiranës.

Të cilat me ndihmën e stafit të Agjencisë së Parqeve dhe Rekracionit pranë Bashkisë Tiranë mbollën gjithësej:

Institucioni Prefektit të Qarkut Tirane 20-rrënjë fidan                                                                Autoriteti Kombëtar Ushqimor 20-rrënjë fidan                                                                      Inspektoriati Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave 10- rrënjë fidanë                                                          Agjencia Rajonale Ekstenciont Bujqësor 5- rrënjë fidan                                                            Agjencia e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve 5- rrënjë fidan                                    Dogana Tiranës 6- rrënjë.

Comments are closed.