Shërbimet ofrohen online

      Prefekti i Qarkut Tiranë z. Afrim Qëndro së bashku me drejtues të pushtetit vendor në bashkitë e qarkut Tiranë diskutuan sot për kapërcimin

Read More »

© Prefekti i Qarkut Tiranë 2018