Plani Kombëtar i Pastrimit

      Institucioni i Prefektit Qarkut Tiranë dhe Bashkia Kamëz ishin pjesë e aksionit te pastrimit në një zonë përgjatë bregut të lumit në Paskuqan.

Read More »

© Prefekti i Qarkut Tiranë 2018