Plani Kombëtar i Pastrimit

      Prefekti i Qarkut Tiranë z. Afrim Qëndro së bashku me Kryetarin z.Blerim Shera gjithashtu me stafin e Bashkisë Vore dhe administrata e prefekturës

Read More »

© Prefekti i Qarkut Tiranë 2018