Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim pune me kryetarin e Bashkisë Kamëz në lidhje me ecurinë e punës për menaxhimin e situatës pas tërmetit të datës 26.11.2019.
January 15, 2020
Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen për zbatimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1108, datë 30.12.2015,, “Për transferimin nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave te bashkitë të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme të bordeve rajonale të kullimit”.
January 17, 2020

Prefekti i Qarkut Tiranë priti në ambjentet e institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë Hirësinë e tij, Kryegjyshin Botëror të Bektashinjve Haxhi Dede Edmond Brahimaj.

Sot, më datë 16.01.2020 Prefekti i Qarkut Tiranë  znj.Suzana Jahollari priti në ambjentet e institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë Hirësinë e tij, Kryegjyshin Botëror të Bektashinjve Haxhi Dede Edmond Brahimaj. Në këtë takim u diskutua për rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional si dhe për bashkejetesën fetare në Shqipëri e cila është një vlere universale e popullit tonë, që kontribuon në kohezionin, unitetin , paqen e miresinë.

Comments are closed.