Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen në lidhje me problematikat e digave dhe rezervuarëve.
May 14, 2018
Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Prefektin e Qarkut Durrës në lidhje me problematikën e krijuar në grykëderdhjen e lumit Erzen
May 16, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen e zgjeruar të Komisionit të Planifikimit për Emergjencat Civile të Qarkut Tiranë

Sot më datë 14.05.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen e zgjeruar të Komisionit të Planifikimit për Emergjencat Civile të Qarkut Tiranë, në lidhje me situatën e sezonit veror 2018. Të pranishëm në takim ishin:
1-Këshilli Qarkut
2-Bashkia Tiranë
3-Bashkia Vorë
4-Bashkia Kamëz
5-Bashkia Rrogozhinë
6-Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë
7-Komanda Mbështetëse
8-Autoriteti Rrugorë-Rajonit Qëndror
9-Drejtoria Rajonale e OSHEE Tiranë
10-Drejtoria UKT
11-Shefi i MNZ Bashkia Kavajë
12-Drejtori I MNZSH Bashkia Tiranë
13-Agjencia Kombëtare të zonave të mbrojtura
14-Drejtoria e Bujqësisë Tiranë
15-Drejtoria Rajonale e Ujitjes Dhe Kullimit Durrës
16-Drejtoria e Shërbimit Pyjor Bashkia Tiranë
17-Inspektoriati Shtetëror Teknik Dhe Industrial Tiranë
18-Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Tiranë
19-Autoriteti Shëndetësor Rajonal
20-Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor
21-Agjencia Rajonale e Mjedisit Tiranë
22-Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë
23-Federata Shqipëtare “Vrojtuesit e Plazhit Dhe Shpëtimit Në Ujë”
24-Kryqi Kuq Shqipëtarë
25-Qëndra Vullnetare e Emergjencave Civile.
U diskutua rreth masave që duhen marë për parandalimin e zjarreve gjithashtu u lanë edhe disa detyra si psh.
a-Plani veprimit për pastrimin e kanaleve kulluese.
b-Raportimi periodik javor nga Njësit Administrative për zjarret(fillon në datën 08.06.2018 deri në mbarim të sezonit turistik).
c-Plan kalendarik për përcaktimin e takimeve.

Comments are closed.