Prefekti Qarkut Tiranë Znj.Suzana Jahollari, mori pjesë në simpoziumin me temë “Marrëdhëniet shqiptaro-turke”
May 9, 2018
Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen e zgjeruar të Komisionit të Planifikimit për Emergjencat Civile të Qarkut Tiranë
May 14, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen në lidhje me problematikat e digave dhe rezervuarëve.

Sot më datë 14.05.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen në lidhje me problematikat e digave dhe rezervuarëve.
Është mbyllur faza e parë e dorëzimit të aseteve nga Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durrës tek 5 Bashkitë. Përfundimi i dorëzimit të aseteve i hap rrugët monitorimit të problematikave të digave, rezervuarëve dhe dambat në Qarkun e Tiranës. U la detyrë ngritja e grupit të punës me përfaqësues nga institucionet në nivel qëndror dhe në nivel vendor. Gjithashtu u krye edhe një evidentim i gjëndjes faktike të digave. Morën pjesë përfaqësues nga 5 Bashkitë, Ministria e energjisë dhe infrastrukturës, Policia Vendore, Inspektoriatet, Këshilli i Qarkut, Komiteti Kombëtar i Digave , Ministria e Bujqësisë.

Comments are closed.