Sot në Institucionin e Prefektit të Qarkut Tiranë u zhvillua takimi me z. Erion Koka Drejtori Rajonal i Autoritetit Rrugor Shqiptar
July 25, 2018
Prefekti i Qarkut Tiranë, mori pjesë në demostrimin e bërë në Njësinë Administrative Vaqarr me objekt “Marrja e masave për shpëtimin e jetës së njerzve dhe mbrojtjen e pronës
July 27, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari zhvilloi mbledhjen me grupin e Auditimit nga Ministria e Brendshme

Sot më 26.07.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari, zhvilloi mbledhjen me grupin e Auditimit nga Ministria e Brendshme. Morën pjesë edhe përgjegjësitë e sektorëve të institucionit të Prefektit. U diskutua në lidhje me ndryshimet, punën e realizuar, problematikat e ndryshme si dhe detyrat e lëna nga auditimi mëparshëm. Grupi i auditit do të filloj auditimin më 3 shtator në Institucionin e Prefektit.

Comments are closed.