Prefekti Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin me kryetarin e shoqatës ALSAR, z. Medi Gurra
July 18, 2018
Prefekti Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin për projektin e rehabilitimit të Përroit të Limuthit
July 19, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin me Z. Jackues Merat dhe znj. Valbona Karakaci mbi prezantimin e projektit “Bashki të forta”

Më datë 18.07.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin me Z. Jackues Merat dhe znj. Valbona Karakaci mbi prezantimin e projektit “Bashki të forta”. Qëllimi i këtij projekti është kryerja e një vlerësimi për të idententifikuar mundesitë për të përmirësuar dhenjien e shërbimeve bashkiake në të gjithë territorin kombëtar. Vlerësimi i mundësive për identifikimin e një numri të kufizuar zgjidhjesh që mund të zbatohen nga një numër i madh i bashkive. Gjatë takimit u diskutua mbi verifikimin e ligjshmërisë së vendimeve të këshillave bashkiak, bashkërendimin e veprimtarisë ndërmjet degëve territoriale, detyrimet për verifikimin e akteve pranë bashkive në periudha 3 mujore, vakumin ligjor, mënyrën e referimeve dhe zgjidhjen e problemeve të deleguara pranë Institucionit të Prefektit, drejtimin e task forcave dhe kontrollin e monitorimin të zbatimit në nivel qarku të politikave sektoriale.

Comments are closed.