Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me UNIONIN e biznesit të zonës industriale
March 13, 2018
Prefekti i Qarkut Tirane znj.Suzana Jahollari, beri nje inspektim mbi situatën në akset dytësore të Superstradës Tiranë-Durrës dhe në zonën e “City Park”
March 20, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen me Komisionin Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë

Sot më datë 16/03/2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen me Komisionin Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë. U morën ne shqyrtim 16 dosje administrative me të cilat:

-U verifikua një sipërfaqe totale prej 104 628 m2;

-U kthye në pronësi shtet një sipërfaqe 41 527 m2;

-U vendos detyrimi për pagimin e vlerës prej 1 488 256(një milion e katërqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e gjashtë)lekë.

Comments are closed.