Ne diten e 8 Marsit grate dhe vajzat punonjese te Prefektures Tirane
March 12, 2018
Zhvillohet takimi mes Prefektes znj.Jahollari dhe Ambasadorit të Turqisë në Shqipëri z.Murat Ahmet Yörük
March 13, 2018

Problematikat e krijuara nga reshjet e shiut e debores ne dy hidrocentralet Murdhar 1 e Murdhar 2 ne Pellumbas e Ibe.

Nisur nga problematikat e krijuara nga reshjet e shiut e debores u verifikua ne vend situata e dy hidrocentraleve Murdhar 1 e Murdhar 2 ne Pellumbas e Ibe.
Rezulton se situata e permbytjes ne grykederdhjen e lumit Erzen ne Shijak nuk vjen nga derdhjet e tepricave te ujit nha diga e e Hec te Murdhar 1 e 2. Ujrat qe rrjedhin nga dega tjeter e Skoranes ne menyre te pakontrolluar nga reshjet dhe shkrirja e debores krijojne sotiaten ne grykederdhjen e Erzenit

Comments are closed.