Më datë 05.10.2018 Përfaqësues të institucionit të Prefektit Qarkut Tiranë, morën pjesë në Ilustrimin e stimulit “ALBATROS” 2018
October 5, 2018
Sot më datë 08.10.2018, pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja e rradhës me administratën ku u prezantua analiza e punës 8 mujore e Sektorit të Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara
October 8, 2018

Sot me datë 08.10.2018 u organizua takim me përfaqësuesit e Njësisë Operative Vendore pranë ambienteve të Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë

Sot me datë 08.10.2018 pranë ambienteve të Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u organizua takimi me përfaqësuesit e Njësisë Operative Vendore të cilët në zbatim te VKM nr. 1086 datë 14.12.2013 “Për përmiresimin e nivelit të arkëtimeve dhe uljen e humbjeve në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike” do të ndjekin situatës mbi shlyerjen e detyrimeve të institucioneve buxhetorë kundrejt OSHEE.

Përfaqësues në këtë takim ishin :

  • Përfaqësues nga Bashkia Tiranë
  • Përfaqësues nga Bashkia Vorë
  • Përfaqësues nga Bashkia Kamëz
  • Përfaqësues nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë
  • Përfaqësues nga Ujësjellës Kanalizime Vorë
  • Përfaqësues nga Ujësjellës Kanalizime Kamëz

Gjatë takimit u diskutua mbi hapat që grupi i punës do të ndërmarrë si dhe u hartua kalendari i takimeve që do të zhvillohen në vijim pranë institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë.

Comments are closed.