Sot, më datë 22.02.2019, u zhvillua takim me Kryetarin e Shoqatës Kombëtare të Ushtarakëve në Rezervë, z. Thoma Konduri
February 22, 2019
Vazhdon inspektimi me grupin e monitorimit të digave e rezervuarëve në Qarkun Tiranë
February 27, 2019

Sot, më datë 22.02.2019, u zhvillua diskutimi lidhur me realizimin e detyrës për plotësimin e të gjithë rubrikave për evidentimin e adresave të pasakta në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile

Sot, më datë 22.02.2019, u zhvillua diskutimi përfundimtar me grupin e punës me njësitë administrative dhe gjendjet civile të Qarkut Tiranë për realizimin e detyrës për plotësimin e të gjithë rubrikave për evidentimin e adresave të pasakta në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile.

Comments are closed.