Sot, më datë 21.02.2019, u zhvillua takim me zj. Flora Nikolla, drejtuese e Albanian Excellence
February 21, 2019
Sot, më datë 22.02.2019, u zhvillua diskutimi lidhur me realizimin e detyrës për plotësimin e të gjithë rubrikave për evidentimin e adresave të pasakta në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile
February 22, 2019

Sot, më datë 22.02.2019, u zhvillua takim me Kryetarin e Shoqatës Kombëtare të Ushtarakëve në Rezervë, z. Thoma Konduri

Sot, më datë 22.02.2019, u zhvillua takim me Kryetarin e Shoqatës Kombëtare të Ushtarakëve në Rezervë, z. Thoma Konduri. Tema e këtij takimi konsistonte në vazhdimësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional.

Comments are closed.