Sot, më datë 22.02.2019, u zhvillua diskutimi lidhur me realizimin e detyrës për plotësimin e të gjithë rubrikave për evidentimin e adresave të pasakta në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile
February 22, 2019
Sot, më datë 28.02.2019, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Konsullin e Përgjithshëm të Kosovës, z. Halim Krasniqi
February 28, 2019

Vazhdon inspektimi me grupin e monitorimit të digave e rezervuarëve në Qarkun Tiranë

Vazhdon inspektimi me grupin e monitorimit të digave e rezervuarëve në Qarkun Tiranë. Më datë 27.02.2019 Prefektja e Qarkut, znj. Jahollari, inspektoi bashkë me grupin e punës rezervuarin dhe digën e Skoranës.

Comments are closed.