Sot më datë 27 mars 2019, në cilësin e kryetarit, Prefektja e Qarkut Tiranë, zj. Suzana Jahollari, thërriti ne një takim Komisionin e Emergjencave Civile të Qarkut
March 27, 2019
Sot, më datë 02.04.2019, u riorganizua puna dhe filloi funksionimi i Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, si funksion i deleguar
April 2, 2019

Sot, më datë 29.03.2019, Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë organizoi takimin e përbashkët me të gjithë përfaqësuesit e degëve territoriale që ushtrojnë aktivitetin e tyre në qark

Sot, më datë 29.03.2019, Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë organizoi takimin e përbashkët me të gjithë përfaqësuesit e degëve territoriale që ushtrojnë aktivitetin e tyre në qark.

Qëllimi i këtij takimi ishte intensifikimi i marredhënieve ndërinstitucionale në kuadër të përmbushjes së detyrimeve ligjore per garantimin e zbatimit të programit politik të Këshillit të Ministrave.

Në fund të takimit Prefekti i Qarkut Tiranë kërkoi respektimin e afateve kohore në raportimin periodik mujor të arritjeve dhe problematikave nga ana e çdo institucioni, forcimin e disiplinës në punë dhe përcaktimi i qartë i objektivave.

Comments are closed.