Prefektja e Tiranës ngre Komitetin Rajonal Kundër Trafikimit të Personave
February 22, 2018
Takimi për zbatimin e skemës të re ekonomike në Qarkun e Tiranës
February 23, 2018

Nisma “Të pastrojmë Shqipërinë” 

Në kuadër të nismës “Të pastrojmë Shqipërinë” Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë në bashkëpunim me Bashkinë Kamëz bëri mbjelljen e 250 pemëve, 50 pemë në Rrugën “Arben Broci” dhe 200 pemë në Babrru Qendër, të dhuruara nga biznese private dhe Banka Credins.

Comments are closed.