Takim

JAVA TOKËS 16-22 Prill 2018

Në vijim të hartimit të planit të veprimit për aksionin e pastrimit të segmentevelumore dhe detare, Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, sot me datë 06.04.2018organizoi

Read More »