December 18, 2019

Institucioni i Prefektit vijon analizimin vjetor të punës nga sektoret e institucionit.

Në kuadër të mbylljes së këtij viti dhe ardhjes së një viti tjetër plot sfida e angazhime të reja, institucioni i Prefektit vijon analizimin vjetor të […]
December 18, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë , e shoqëruar nga stafi i Sektorit të Emergjencave Civile të Prefekturës, bëri një ispektim për familjet e dëmtuara nga tërmeti në Njësitë Administrative Vaqarr dhe Pezë.

Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari, e shoqëruar nga stafi i Sektorit të Emergjencave Civile të Prefekturës, bëri një ispektim për familjet e dëmtuara nga […]
December 20, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë mori pjese në ceremoninë per dekorimin e disa punonjesve te Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi për veprimet dhe angazhimin e pas termetit te 26 nentorit.

Sot, më datë 20.12.2019 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj.Suzana Jahollari mori pjese në ceremoninë per dekorimin e disa punonjesve te Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit […]
December 24, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë në bashkëpunim me Zyrën e Administrimit të Burimeve Ujore Ishëm-Erzen- Mat zhvilloi mbledhjen e Këshillit të Basenit Ujor Erzen.

Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari në bashkëpunim me Zyrën e Administrimit të Burimeve Ujore Ishëm-Erzen- Mat zhvilloi mbledhjen e Këshillit të Basenit Ujor Erzen. […]