May 31, 2019

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë ka organizuar një trajnim me anëtarët e Tryezës Teknike të Komitetit Rajonal të Luftës kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore

Në datën 31.05.2019 Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë në bashkëpunim me organizatën “Të Ndryshëm & Të Barabartë” ka organizuar një trajnim me anëtarët e Tryezës […]
June 4, 2019

Nënprefekti i Qarkut Tiranë bëri një vizitë në Komunitetin Mysliman të Shqipërisë me rastin e festës së Fiter Bajramit

Më datë 04.06.2019, Nënprefekti i Qarkut Tiranë për Kavajën, Rrogozhinën dhe Vorën, në emër të Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, bëri një vizitë në Komunitetin […]
June 23, 2019

Më datë 23.06.2019 u bë një monitorim i vijës bregdetare në lidhje me situatën e stacioneve të plazhit

Më datë 23.06.2019, grupi i monitorimit i kryesuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, me përfaqësues nga Posta e Policisë së Shtetit Golem, Inspektoriatit […]
July 17, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë kryesoi një aksion për sigurimin e 3 hapësirave publike, përgjatë vijës bregdetare tek Mali i Robit

Sot, më datë 17.07.2019, Prefekti i Qarkut Tiranë, Znj. Suzana Jahollari, kryesoi një aksion për sigurimin e 3 hapësirave publike, përgjatë vijës bregdetare tek Mali i […]