June 19, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë organizoi një takim me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile të Bashkisë Tiranë në Njesinë Administrative Farkë për masat e marra nga organet e vetëqeverisjes vendore

Prefekti i Qarkut Tiranë në dt 19.06.2018 organizoi një takim me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile të Bashkisë Tiranë në Njesinë Administrative Farkë për masat […]
June 21, 2018

Sot u zhvillua takimi sensibilizues për masat kundra zjarrit, në Njesinë Administrative Dajt

Sot më datë 21.06.2018 u zhvillua takimi sensibilizues për masat kundra zjarrit, në  Njesinë Administrative Dajt me pjesëmarrjen e  : Erind Bejko Drejtor i Drejtorisë së […]
June 25, 2018

Me iniciativë të Ministrisë së Turizimit dhe Mjedisit, pranë Hotel “Sandy Beach” në Kavajë, u organizua takimi i katërt i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit

Me iniciativë të Ministrisë së Turizimit dhe Mjedisit, sot në datë 25.06.2018, pranë Hotel “Sandy Beach” në Kavajë, u organizua takimi i katërt i Komitetit Rajonal […]
June 25, 2018

Sot u zhvillua takimi sensibilizues për masat kundra zjarrit për minimizimin e dëmeve nga zjarret

  Sot më datë 25.06.2018 u zhvillua takimi sensibilizues për masat kundra zjarrit, me pjesëmarrjen; Erind Bejko Drejtor i Drejtorisë së Emergjencave Civile i Bashkisë Tiranë […]