September 13, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë, me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor 2018-2019, organizoi një takim konsultativ në lidhje me problematikat dhe marrjen e masave për mbarëvajtjen e procesit arsimor

Prefekti i Qarkut Tiranë, me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor 2018-2019, organizoi një takim konsultativ në lidhje me problematikat dhe marrjen e masave […]
September 18, 2018

Organizohet takimi Mbështetja e BE në reformën e sektorit të ujit në Shqipëri

Më datë 18.09.2018 u organizua takimi Mbështetja e BE në reformën e sektorit të ujit në Shqipëri. Është projekt i BE për të mbështetur Shqipërinë për […]
September 19, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Jahollari ishte pjesë e inspektimeve për situatën në zonën e Sharrës si pasojë e rrëshkitjeve të dherave, të cilat kanë filluar në vitin 2015 dhe problematikën në lidhje me rënien e murit të betonit që rrezikon disa shtëpi

Më datë 19.09.2018 Prefekti Qarkut Tiranë znj. Jahollari, Deputetja e Tiranës znj. Gjylameti sëbashku me Drejtorin e Emergjencave Civile në Bashkinë Tiranë z. Bejko dhe Administratorin […]
September 20, 2018

Nën mbikqyrjen e Prefektit të Qarkut Tiranë, u organizua takimi për bashkërendimin dhe zgjidhjen e problemeve të dala gjatë procesit të pajisjes së qytetarëve, me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi

Grupi i Punës “Për monitorimin dhe mbështetjen e procesit të përfundimit të procedurave ligjore të kalimit të tokës në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, nën […]