January 18, 2019

Më datë 18.01.2019 në ambientet e Institucionit të Prefektit u zhvillua takimi me sekretarët e këshillave bashkiak të Bashkive të Qarkut Tiranë dhe drejtorët e drejtorive juridike në Bashkitë përkatëse

Më datë 18.01.2019 në ambientet e Institucionit të Prefektit u zhvillua takimi me sekretarët e këshillave bashkiak të Bashkive të Qarkut Tiranë dhe drejtorët e drejtorive […]
January 25, 2019

Sot më datë 25.01.2019 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim me Kryetarin e Zyrës së Avokaturës vendore, z. Edmond Vorpsi

Sot më datë 25.01.2019 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim me Kryetarin e Zyrës së Avokaturës vendore z. Edmond Vorpsi për probleme të bashkëpunimit institucional […]
January 28, 2019

Sot më datë 28.01.2019, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, mori pjesë në analizën vjetore të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë

Sot më datë 28.01.2019, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, mori pjesë në analizën vjetore të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë. Të pranishëm ishin Drejtori Përgjithshëm […]
January 28, 2019

Më datë 28.01.2019 pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë është organizuar takimi mbi problematikat e profesionit të mjekut dhe teknikat veterinare

Më datë 28.01.2019 pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë  është organizuar takimi mbi problematikat e profesionit të mjekut dhe teknikat veterinare.  Pjesëmarrës në këtë takim […]