July 1, 2021

z. Mersin Murataj, Prefekti i Qarkut Tiranë, mori pjesë në takimin e Komitetit të Menaxhimit të Zonës së Mbrojtur Mjedisore Parku Kombëtar Divjake – Karavasta

  Sot më datë 29.06.2021, z. Mersin Murataj, Prefekti i Qarkut Tiranë, mori pjesë në takimin e Komitetit të Menaxhimit të Zonës së Mbrojtur Mjedisore Parku […]
July 3, 2021

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, zhvilloi një takim pune me objekt: Bashkërendimi i Veprimtarisë së Policisë të Shtetit me institucionet vendore dhe qendrore te Qarkut Tiranë

  Sot datë 02.07.2021, Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, zhvilloi një takim pune me objekt: Bashkërendimi i Veprimtarisë së Policisë të Shtetit me institucionet vendore […]
July 21, 2021

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim konsultues me drejtoreshën e AMBU znj. Gerta Lubonja dhe Drejtorin e ZMBU z. Gledion Strugaj.

  Sot më datë 21.07.2021,  Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim konsultues me drejtoreshën e AMBU znj. Gerta Lubonja dhe Drejtorin e ZMBU z. Gledion […]
August 5, 2021

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë organizoi një takim konsultues me qëllim trajtimin e çështjeve të përbashkëta që kanë të bëjnë me menaxhimin me sukses të këtij sezonit turistik

    Sot, më datë 03.08.2021, Institucioni i Prefektit të  Qarkut Tiranë organizoi një takim konsultues me qëllim trajtimin e çështjeve të përbashkëta që kanë të […]