December 11, 2018

Më datë 11.12.2018 , u organizua takim në lidhje me Komitetin e Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura për Qarkun e Tiranës dhe përpilimin e rregullores së këtij komiteti

Sot më datë 11.12.2018, pranë ambienteve të Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u organizua takimi i përbashkët me z.Zamir Dedej, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë […]
December 11, 2018

Sot, në datën 11.12.2018, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me përfaqësues të Ministrisë së Brendshme

Sot në datën 11.12.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me përfaqësues të Ministrisë së Brendshme në lidhje me VKM nr.497 “Për Kalimin […]
December 12, 2018

Më datë 12.12.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari, ishte pjesë e panelit drejtues të prezantimit të projektit HELVETAS “BASHKI TË FORTA”

Më datë 12.12.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari, ishte pjesë e panelit drejtues të prezantimit të projektit HELVETAS “BASHKI TË FORTA” , pjesë e […]
December 13, 2018

Në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvilluan dy mbledhje me 27 Administratorët e Njësive Administrative të Bashkisë Tiranë dhe Përgjegjësit e Zyrave të Gjendjeve Civile përkatëse

Sot, më datë 13 dhjetor 2018 ora 12:00 dhe ora 14.00, në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvilluan dy mbledhje me 27 […]