December 5, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari zhvilloi takimin për realizimin e detyrës së VKM numër 655

Më datë 05.12.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari zhvilloi takimin për realizimin e detyrës së VKM nr.655 dt. 18.12.2002, ” Për ngritjen dhe funksionimin e […]
December 5, 2018

Sot më datë 05.12.2018 u zhvillua takim pranë zyrës qëndrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme

Sot më datë 05.12.2018 u zhvillua mbledhja pranë zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, nën drejtimin e regjistruesit të ZVRPP Tiranë dhe Përgjegjëses së […]
December 6, 2018

U zhvillua takimi në Ministrinë e Brendshme me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional

Sot më datë 06.12.2018 u zhvillua takimi në Ministrin e Brendshme me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, në funksion të realizimit të misionit të detyrave të […]
December 7, 2018

Sot më datë 7.12.2018, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Jahollari, zhvilloi takimin e përbashkët ndërinstitucional për sigurinë e digave të Liqenit Artificial të Tiranës, Ujëmbledhësit të Bovillës dhe Rezervuarit të Farkës

Sot më datë 7.12.2018, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Jahollari, zhvilloi takimin e përbashkët ndërinstitucional për sigurinë e digave të Liqenit Artificial të Tiranës, Ujëmbledhësit të Bovillës […]