March 24, 2021

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë organizoi një takim prezantimi, të Prefektit Z. Mersin Murataj, me përfaqësues të institucioneve vendore dhe qendrore të Bashkive Kavajë dhe Rrogozhinë.

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë organizoi një takim prezantimi, të Prefektit Z. Mersin Murataj, me përfaqësues të institucioneve vendore të Bashkive Kavajë dhe Rrogozhinë.  Çështjet […]
April 20, 2021

Më datë 15.04.2021, Prefekti i Qarkut Tiranë Z.Mersin Murataj zhvilloi takimin vijues me strukturat e Bashkisë Vorë dhe Shërbimit Zjarrfikës Tiranë.

  Më datë 15.04.2021, Prefekti i Qarkut Tiranë Z.Mersin Murataj, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile të Qarkut, zhvilloi takimin […]
April 20, 2021

Prefekti i Qarkut Tiranë, Z.Mersin Murataj, organizoi sot takimin e radhës me strukturat e Bashkisë Kamëz.

  Prefekti i Qarkut Tiranë, Z.Mersin Murataj, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile të Qarkut, organizoi sot takimin e radhës […]
May 25, 2021

Prefekti i Qarkut Tiranë z. Mersin Murataj, në cilësinë e kryetarit zhvilloi takimin e parë të Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit në Golem, Kavajë

    Ditën e hënë, datë 17 Maj 2021, Prefekti i Qarkut Tiranë z. Mersin Murataj, në cilësinë e kryetarit zhvilloi takimin e parë të Komitetit […]