May 25, 2021

Takim për transportin e invalidëve të punës nën drejtimin e Z. Mersin Murataj, Prefekt i Qarkut Tiranë

Ditën e sotme, datë 19 Maj në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u mblodh Komisioni i Mbrojtjes Civile të Qarkut Tiranë me objekt […]
May 25, 2021

Takim për transportin e invalidëve të punës nën drejtimin e Z. Mersin Murataj, Prefekt i Qarkut Tiranë

  Sot më datë 19.05.2021 ora 14:00, në  Institucionin e Prefektit të Qarkut Tiranë u zhvillua një takim për transportin e invalidëve të punës nën drejtimin […]
June 4, 2021

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, sot më datë 04.06.2021, koordinoi punën me Bashkinë Kavajë për pastrimin e vijës bregdetare

    Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, sot më datë 04.06.2021, koordinoi punën me Bashkinë Kavajë për pastrimin e vijës bregdetare. Ky aksion u realizua […]
June 4, 2021

Sot, më datë 04.06.2021, stafi i Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë realizoi një aksion pastrimi në vijën bregdetare në kuadër të Planit të Veprimit të Pastrimit 2021

  Sot, më datë 04.06.2021, stafi i Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë realizoi një aksion pastrimi në vijën bregdetare në kuadër të Planit të Veprimit […]